رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۹ : خموشم باز امّا در خروشم

خموشم باز امّا در خروشم
به دل دارم که در کارش بکوشم
چون در جانم سرودی در طنین است
چگونه سرّ پنهانی بپوشم؟
پیمایش کتاب