رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷ : تا به هر سوی روم جاده ز جا می خیزد

تا به هر سوی روم جاده ز جا می خیزد
هر دل عاشق و آزاده ز جا می خیزد
حرمت ساقی و پیمانه به جای آوردم
کاین چنین با قدمم باده ز جا می خیزد
پیمایش کتاب