رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۰ : قدم در راه روشن می گذارم

قدم در راه روشن می گذارم
همه جانم به جانت می سپارم
بچرخم همچو گردابی به بالا
چو دل آتش بگیرد سر برآرم
پیمایش کتاب