رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۱ : شبنم عشق که چون قطره به خاکی افتاد

شبنم عشق که چون قطره به خاکی افتاد
جان ما بود که از شاخه ی تاکی افتاد
بعد رخوت چو صبا پیرهنش چاک نمود
باز برخاست و در جامه ی پاکی افتاد
پیمایش کتاب