رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۲ : من جان به دو سکّه ای فروشم

من جان به دو سکّه ای فروشم
ارزان تر از این؟ چشم، به گوشم
من جام خود هدیه ات نمودم
از جامه مگو که ژنده پوشم
پیمایش کتاب