رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۳ : ای روح خروشنده چرا خاک تویی

ای روح خروشنده چرا خاک تویی
چون خوشه ی خفته بر سر تاک تویی
آخر تو چرا هیچ ندانی از خویش
برخیز که تابنده ی افلاک تویی
پیمایش کتاب