رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۴ : عشق است که می راند این کالبدم جانا

عشق است که می راند این کالبدم جانا
هر خطّ کجی را او خوانده ست چنین خوانا
روح است که چشمانش آیینه ی گردان است
یک قصّه مرا گفته ست زین شب که نمی مانا
پیمایش کتاب