رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۶ : اگرت عتاب کردم تو ببخشم ای وفادار

اگرت عتاب کردم تو ببخشم ای وفادار
چه کنم ز خامی خود و خطاب خرد بسیار
به دلم بهانه ای بود که تو را ببینم افسوس
نشدم میّسر امّا تو ببخش و حقّ نگهدار
پیمایش کتاب