رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۷ : بچرخ ای فلک که من ز چرخه ات نهان شدم

بچرخ ای فلک که من ز چرخه ات نهان شدم
غریب بوده ام، کنون میان عاشقان شدم
بزن تو دور دیگری به دور خویشتن ولی
به جستجوی جان من نیا که بی نشان شدم
پیمایش کتاب