رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۳ : عشق است چنین خموش و پرآوازه

عشق است چنین خموش و پرآوازه
عشق است کلید هر در و دروازه
عشق است که عاقلان نمی یابندش
چون ساده و نازک است بی اندازه
پیمایش کتاب