رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۴ : اندُه چه اگر جهان تو را کام نداد

اندُه چه اگر جهان تو را کام نداد
صد کام گرفت و جز به سرسام نداد
گر چرخ نگون به وفق عشّاق نگشت
از خون کسان خوشا تو را وام نداد
پیمایش کتاب