رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۵ : چه بسیار این سخن ها رمز و راز است

چه بسیار این سخن ها رمز و راز است
خدا داند که این صوت از چه ساز است
هزاران پرده را بدریده، اکنون
در معنی به روی عشق باز است
پیمایش کتاب