رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۶ : نذر کردم رمضان مست کنم هر شب و روز

نذر کردم رمضان مست کنم هر شب و روز
جان دیوانه برم هست کنم هر شب و روز
تا اذان زد سوی میخانه شتابم سحری
روزه ام ساده و یکدست کنم هر شب و روز
پیمایش کتاب