رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۸ : ساقی از این خاک سراغم بگیر

ساقی از این خاک سراغم بگیر
در شب ظلمت به چراغم بگیر
یا برسانم به گلستان خویش
یا بوی گل را ز دماغم بگیر
پیمایش کتاب