رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۹ : یاد باد آن شه مه روی که دوش آمده بود

یاد باد آن شه مه روی که دوش آمده بود
باده ی از شیوه ی جادوش به جوش آمده بود
حلمی خوابروی کنج خرابات نشین
از همان بدو تماشاش به نوش آمده بود
پیمایش کتاب