رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹ : لشکر تن چو تاخت تیز تیغه‌ی روح تیز کن

لشکر تن چو تاخت تیز تیغه‌ی روح تیز کن
دشمن تو تویی و بس، با منِ خود ستیز کن
این همه دیر و زود شد، هر چه قرار بود شد
هیزم تن چو دود شد چشم ببند و خیز کن
پیمایش کتاب