رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۰ : مسخره عالم کنم از دست دوست

مسخره عالم کنم از دست دوست
هر چه کنم از سر دستان اوست
عقل چو پرسید که ام عشق گفت
حلمی دیوانه که بی آبروست
پیمایش کتاب