رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۱ : هیچ نفهمید کس شوخی پیمانه را

هیچ نفهمید کس شوخی پیمانه را
مستی و رندی ببخش شیخ تو این خانه را
بنده ی حرفند و قول این همه ناباوران
آه نجویید کس شیوه ی پروانه را
پیمایش کتاب