رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۲ : با ذکر مدام تو نفس دوخته ام

با ذکر مدام تو نفس دوخته ام
در حلقه هزاری ست که جان سوخته ام
آن روز که استاد شبم نام نهاد
امروز ز چه ستاره اندوخته ام
پیمایش کتاب