رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۳ : خاموش مباش ای دل، اینک تو توانمندی

خاموش مباش ای دل، اینک تو توانمندی
از فقر رها گشتی، ثروت به دل افکندی
جان تو سلامت باد سلطان حق زنده
هر جا که تو بگذشتی با صوت دل آکندی
پیمایش کتاب