رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۴ : تو نزدیک منی امّا چه دوری

تو نزدیک منی امّا چه دوری
تو هم دردی و هم سنگ صبوری
تو هم شوری و هم شیرین تر از جان
تو سلطان حقی، از صوت و نوری
پیمایش کتاب