رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۶ : در خانه ی چشمانت دیری ست که جان بستم

در خانه ی چشمانت دیری ست که جان بستم
نان و نمکت خوردم از نان و نمک رستم
از خویش جدا گشتم آن خویش دگر دیدم
آن خویش دگر کشته در روح به پا جستم
پیمایش کتاب