رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۷ : ای بهار روشنی ای نور صدها آسمان

ای بهار روشنی ای نور صدها آسمان
ای ندای عاشقی افکنده در جان جهان
باز هم در وقت رویا سوی تو باز آمدم
همچو تیری برجهیده از سویدای کمان
پیمایش کتاب