رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۹ : گفتم که وصل خواهم، دیدار کن مهیّا

گفتم که وصل خواهم، دیدار کن مهیّا
گفتا که صبر باید در کارزار رویا
گفتم صبور بودم امّا نیامدی باز
گفتا به وصل جانان این سخت باشد آیا؟
پیمایش کتاب