رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲ : ندای عشق می آید ز هر کوی و ز هر بن بست

ندای عشق می آید ز هر کوی و ز هر بن بست
به آوازی کنم فریاد: کجا آن ساقی خوش مست؟
بیا ای یار دیرینم، بیا این جان من برگیر
اگر چه گاه من نامد، به ناگاهان بباید جست
پیمایش کتاب