رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰: خونی و استخوان من، جانی و جان جان من

خونی و استخوان من، جانی و جان جان من
پیرهنم چو برکنم باز تویی میان من
صاحب مُلک تن تویی، روح تویی، بدن تویی
هر چه جهان فدای تو، ای تو بمان جهان من
پیمایش کتاب