رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۰ : قطره ای اشک درخشید و دلم خندان شد

قطره ای اشک درخشید و دلم خندان شد
درد دیرین ز میان رفت و نفس آسان شد
آمد آن ساحر و نامی به نهان داد مرا
آنگه از دیده ی نادیده ی جان پنهان شد
پیمایش کتاب