رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۱ : نمی گنجم در این دنیای تاریک

نمی گنجم در این دنیای تاریک
به بیرون می روم از راه باریک
ز چشمی که میان ابروان است
که هم دور است و هم بسیار نزدیک
پیمایش کتاب