رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۳ : به میان کس و ناکس سخن از راز مگو

به میان کس و ناکس سخن از راز مگو
بنشین با همه عالم سخنی بازمگو
با همه آدمیان در قفس تنگ جهان
راه می رو ولی از پر پرواز مگو
پیمایش کتاب