رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۴ : از دل نرود آن که به پیمان الست است

از دل نرود آن که به پیمان الست است
جانش همه پیمانه ی آن باده ی مست است
آن باده که خود مست شد از خویش و صلا داد
امشب سوی من گیر که پیمانه به دست است
پیمایش کتاب