رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۵ : ای روح تو از خاک بر افلاک شدی

ای روح تو از خاک بر افلاک شدی
صد بار گسستی و کنون پاک شدی
از تن به تن این عزیمت بی پایان
پایان شد و در عشق طربناک شدی
پیمایش کتاب