رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۶ : ز کجایی و که رایی؟ تو کجای آب هایی؟

ز کجایی و که رایی؟ تو کجای آب هایی؟
همه قصّه ها از این است که تو سمت ما بیایی
که تو سمت خود بگیری ز جهان خواب و افسون
که تو مرغ عشق باشی به جهان کبریایی
پیمایش کتاب