رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۸ : عشق است ستاره ساز بخت من و تو

عشق است ستاره ساز بخت من و تو
پنهان شده در میان رخت من و تو
عشق است کلید دو سه صد مشکل ما
این چاره ی کار سهل و سخت من و تو
پیمایش کتاب