رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۹ : صحبت عقل گوش کن تا که چو مردگان شوی

صحبت عقل گوش کن تا که چو مردگان شوی
سایه و سایه سان شوی، برده ی بردگان شوی
صحبت عشق گوش کن تا که شه شهان شوی
پادشه نهان شوی، صاحب ملک جان شوی
پیمایش کتاب