رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱ : تو ز عشق گوی و ای جان دم آسمان خود باش

تو ز عشق گوی و ای جان دم آسمان خود باش
به جهان چه کار داری؟ تو برو جهان خود باش
همه عمرها تبه شد که حریم روح یابی
چو ز چرک تن رهیدی برو آن و آن خود باش
پیمایش کتاب