رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۰ : ای همه عشق رخ نما جام هزار ساله را

ای همه عشق رخ نما جام هزار ساله را
من همه آتشم، بخوان نام هزار ساله را
نام تو بوده نام من، جام تو بوده جام من
بر شو و در دهان فشان کام هزار ساله را
پیمایش کتاب