رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۱ : از همه کار و بار خود دست کش و نگاه کن

از همه کار و بار خود دست کش و نگاه کن
چشم ببند و راه بین، روح شو هر چه خواه کن
این همه کار کرده‌ای تا به کجا رسیده‌ای؟
کار تو کار عشق و بس، گوش به حرف ماه کن
پیمایش کتاب