رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۲ : ناقدی گفت که از دوزخ جان باید گفت

ناقدی گفت که از دوزخ جان باید گفت
حال خوش چیست؟ ز اشرار نهان باید گفت
عشق فرمود که این راه نه راه چو تویی ست
که ز دشواری جان دست فشان باید گفت
پیمایش کتاب