رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۵ : صحبت آگاه شد با تو و این فاش نیست

صحبت آگاه شد با تو و این فاش نیست
آن چه به روح آردت حاصل کنکاش نیست
رود به دریا رسد گر ز خود آگه شود
ورنه چون باتلاق انده این هاش نیست
پیمایش کتاب