رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۶ : محصول خراب عقل جز کوری چیست

محصول خراب عقل جز کوری چیست
مقصود جز این قصیده ی دوری چیست
چون صحبت روشنی کند ظلمت شب
نورش به جز این چراغ زنبوری چیست
پیمایش کتاب