رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۷ : خدعه‌ی صوفی کجا خدمت جان می‌کند

خدعه‌ی صوفی کجا خدمت جان می‌کند
ذکر به لب دارد و کار لسان می‌کند
خام کجا می‌برد هدیه به دامان دوست
کی برسد کوی ما او که گمان می‌کند
پیمایش کتاب