رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۸ : ز تو آب روی ریزد که تو قدر عشق دانی

ز تو آب روی ریزد که تو قدر عشق دانی
قیمت قدم بفهمی که به هر حرم نرانی
غم برگ نیست ما را که به خاک خشک ریزد
که دم دگر چو خیزی خط عدل او بخوانی
پیمایش کتاب