رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۹ : سر حرف را بچرخان، دم حرف را رها کن

سر حرف را بچرخان، دم حرف را رها کن
عوض خطاب کردن به سکوت اقتدا کن
به سکوت سر بجنبان که تو بنده ی سکوتی
بتکان حروف از خود، گوش محرمانه وا کن
پیمایش کتاب