رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲ : من کشتی رقصانم، از باده فراقم نیست

من کشتی رقصانم، از باده فراقم نیست
جز آتش مه رویان در خانه اجاقم نیست
من سوخته ام دیریست در حلقه ی خاموشان
دیوانه چه می گویی؟ جز شعله وثاقم نیست
پیمایش کتاب