رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۰ : از ره زنده ز زندان غم آزاد شوی

از ره زنده ز زندان غم آزاد شوی
باده ی نو چو زنی از دل و جان شاد شوی
حق اگر می طلبی قصّه ی معراج مخوان
برشو از خاک که خود در حرم باد شوی
پیمایش کتاب