رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۳ : هر که منکر بود در انکار ماند

هر که منکر بود در انکار ماند
هر انا الحق عاقبت بر دار ماند
چون انا برخاست حق بنمود راست
هر که خفت از دیدگان بیدار ماند
پیمایش کتاب