رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۵ : سلطان حقّ زنده جانت به سلامت باد

سلطان حقّ زنده جانت به سلامت باد
صد عاشق بی خانه هر لحظه غلامت باد
سالک چو منی باید تا عشق به پا خیزد
این بی من بی سایه کت بسته به دامت باد
پیمایش کتاب