رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۷ : هی تو بچرخی بچرخ! عشق تو را شاه نیست

هی تو بچرخی بچرخ! عشق تو را شاه نیست
این که تو نالی ز نی ناله ی جانکاه نیست
دف زن و صلوات کن، چشم همه مات کن
قونیه رو! کعبه رو! هیچ تو را راه نیست
پیمایش کتاب