رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۸ : عشق است که از میان خون می گذرد

عشق است که از میان خون می گذرد
عشق است، ز وادی جنون می گذرد
عشق است دلا، ساده مپنداری، هان!
این راه دل است و از درون می گذرد
پیمایش کتاب