رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۰ : نگاه کن مرا دلا چگونه خاک می شوم

نگاه کن مرا دلا چگونه خاک می شوم
به آتش مقدّست چگونه پاک می شوم
ردای تو به دوش من نشسته بر تن کبود
به جان سرخ عاشقی کنون هلاک می شوم
پیمایش کتاب